html templates

Logo

LIVEHR – PLATFORMA DE GESTIONARE A RESURSELOR UMANE

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin programul Operational Competitivitate 2014-2020
“Competitivi împreună”
Fonduri UE  Pentru informatii detaliate despre celelalte programe confinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Componentele principale pentru realizarea proiectului constau în următoarele activităţi şi subactivităţi:

1. Dezvoltarea si integrarea produsului LiveHR.

        1.1. Cercetare industriala

                1.1.1. Proiectarea algoritmilor necesari dezvoltarii produsului LiveHR

                         Rezultat: Algoritmi proiectati

        1.2. Dezvoltarea experimentala a produsului prototip LiveHR

            1.2.1. Proiectarea arhitecturii tehnico-functionale

                         Rezultat: “Document arhitectura tehnico-functionala pt LiveHR

            1.2.2. Elaborarea de specificatii privind interfeta si modulele                                   produsului

                            Rezultat: “ Document specificatii privind interfetele si modulele                                 produsului LiveHR”

            1.2.3. Dezvoltarea si implementarea algoritmilor proiectati

                             Rezultat: Algoritmi dezvoltati si implementati

            1.2.4. Dezvoltarea experimentala a modulelor si interfetelor produsului                                 prototip

                             Rezultat : module si interfete dezvoltate pt produsul LiveHR

            1.2.5. Integrarea modulelor si interfetelor produsului prototip

                        Rezultat: module, interfete si algoritmi integrati in produsul                                 LiveHR

            1.2.6. Elaborarea planului si a specificatiilor de testare pentru produs

                                     Rezultat: Plan si specificatii de testare pentru produsul                                     LiveHR

            1.2.7. Testarea produsului rezultat conform planului de testare

                                 Rezultat: Rapoarte de testare pentru produsul LiveHR

            1.2.8. Realizarea si integrarea produsului LiveHR in sectoarele vizate

                        1.2.8.1. Implementarea in produs a cunostintelor achizitionate                                         (fise de post, indicatori de performanta);2

                                             Rezultat: Produs realizat LiveHR

                        1.2.8.2. Integrarea produsului rezultat cu o platforma de                                                                      e-learning

                                            1.2.8.2.1. Analiza solutiilor de e-learning si elaborarea                                                                                specificatiilor de integrare cu solutia aleasa

                                                     Rezultat: Document specificatii de integrare cu                                                                         platforma de e-learning aleasa

                                      1.2.8.2.2. Integrarea produsului LiveHR cu platforma de                                                         e-learning aleasa

                                                     Rezultat: Produs final LiveHR integrat cu o solutie                                                                     de e-learning

2. Derularea procedurilor de achiziţii publice în vederea contractării furnizorilor

            2.1. Selecţia furnizorului echipamentelor si licentelor IT

                             Rezultate: 1 contract furnizare produse IT

                             7 bucati - Laptop Toshiba Satellite Qosimio X70-B-10T

                              7 bucati licente Visual Studio Professional cu MSDN

                             7 bucati licente Office Professional 2016

            2.2. Achiziţia serviciilor de informare şi publicitate

                               Rezultate: 1 contract furnizare servicii informare si publicitate

            2.3. Achiziţia serviciilor de consultanta in domeniul managementului                         proiectului

                              Rezultate: 1 contract prestari servicii de consultanta

            2.4. Achiziţia serviciilor privind obtinerea , validarea si protejarea                         brevetelor si a altor active necorporale.

                         Rezultate: 1 contract furnizare servicii

                         1 dosar cu documentele necesare brevetarii depus la OSIM

                         1 acord de licentiere + termeni si conditii de comercializare

            2.5. Achizitia serviciilor de cercetare contractuala privind algoritmi de                         creare profil psihologic in baza analizei vorbirii

                         Rezultate: 1 contract prestari servicii

                        1 Algoritm si specificatiile de implementare pentru analiza vorbirii

            2.6. Achizitia de cunostinte specifice evaluarii resurselor umane

                         Rezultate: 1 contract prestari servicii

                         4 teste evaluare capacitati psihologice

                         40 teste pentru evaluare competentelor si cunostintelor                             profesionale

                          40 fise de post specifice pt 10 verticale de industrie

                          80 indicatori de performanta privind competentele resurselor                             umane

            2.7. Achiziţia serviciilor privind cercetarea de piata

                             Rezultate:1 contract furnizare studiu de piata

                             1 studiu de piata

            2.8. Achizitia serviciilor de instruire

                             Rezultate: 1 contract prestari servicii de instruire

            2.9. Achiziţia serviciilor de audit financiar.

                              Rezultate: 1 contract de prestari servicii de audit financiar

                              1 raport audit financiar

            2.10. Achizitia serviciilor de audit tehnic

                     Rezultate: 1 contract de prestari servicii de audit tehnic

                     1 raport audit tehnic

 3. Instruirea personalului care va utiliza şi administra sistemul

            3.1. Realizarea programei de curs şi a materialelor didactice

                      Rezultate: materiale de curs pentru cele trei cursuri

            3.2. Desfăşurarea instruirii

                          Rezultate: Fise de prezenta la curs, Certificate de absolvire curs

4. Activităţi de management de proiect 

5. Activităţi de informare şi publicitate a proiectului

             Rezultate:

                       -  2 comunicate de presa privind inceperea si respectiv finalizarea                         proiectului publicate

                       -  7 etichete autocolante pentru echipamentele achizitionate

                       -  1 site de informare si publicitate privind proiectul cu Sigla UE,                             Sigla Guvern, Sigla ISR, link la www.fonduri-ue.ro postate pe el

                        - 1 panou de informare privind proiectul realizat 

                        -  Materiale promotionale realizate :                         -

                                    o agende – 200 bucati

                                    o pixuri inscriptionate – 200 bucati

                                    o mape prezentare – 200 bucati

                                    o fise de prezentare/flayere – 1000 bucati

                        -  12 bannere promovare produs final publicate online

                        -  6 articole de promovare produs rezultat din proiect, publicate                                                     online

                        -  1 site de promovare a produsului final cu Sigla UE, Sigla Guvern,                                 Sigla ISR, link la www.fonduri-ue.ro postate pe elContinutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

© Avantconsulting 2017