make a website

Logo

LIVEHR – PLATFORMA DE GESTIONARE A RESURSELOR UMANE

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin programul Operational Competitivitate 2014-2020
“Competitivi împreună”
Fonduri UE  Pentru informatii detaliate despre celelalte programe confinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei


Tipul de Program: Programul Operational Competitivitate 
Axa Prioritara 2:Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă
Acţiunea 2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere
Titlu Proiect: LIVEHR – PLATFORMA DE GESTIONARE A RESURSELOR UMANE
Denumire Beneficiar: AVANT CONSULTING S.R.L.
Director de proiect: Augustin Dragan
Date de incepere: 08.08.2017
Durata proiectului: 20 luni
Valoarea totală a proiectului: 4.532.994,95 lei
Valoarea alocarii financiare nerambursabile: 2.623.590,35 lei

          LIVEHR – PLATFORMA DE GESTIONARE A RESURSELOR UMANE
Obiectivul general al proiectului dezvoltat de Avant Consulting SRL este de a crea valoare adaugata in domeniul tehnologiei informației, în baza rezultatelor de cercetare obținute pana in prezent privind domeniul resurselor umane. Societatea intentioneaza sa își întărească capacitatea de cercetare în domeniul TIC și să atragă parteneri în vederea dezvoltării, promovarii si comercializarii soluției informatice inovative LiveHR, solutie ce va facilita si optimiza procesele de recrutare, evaluare si instruire a resurselor umane.
Prin realizarea unor soluţii proprii inovative cât şi prin încheierea de noi parteneriate, Avant Consulting faciliteaza trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazata pe inovare, vizand o creștere sustenabilă a societății, ce va conduce către o diversificare și consolidare a produselor și serviciilor oferite.
Obiectivul general al proiectului este conform cu obiectivul general al Programului Operational Competitivitate, prin faptul că beneficiarul vizează cresterea competitivitatii si profitabilitatii societatii prin introducerea pe piață a unui produs informatic inovativ LiveHR, rezultat al activității de cercetare dezvoltare, produs ce va avea o larga aplicabilitate in economia romaneasca. In plus, datorita functionalitatilor speciale ale produsului LiveHR, utilizarea lui va duce la optimizarea proceselor de recrutare a resurselor umane in companiile beneficiare, facilitand astfel posibilitatea de crestere a gradului de ocupare a noilor locuri de munca create.
Prin faptul ca produsul informatic dezvoltat vine in intampinarea unor necesitati identificate atat in piata romaneasca cat si cea internationala, si vizeaza o gama larga de beneficiari din toate domeniile de activitate, proiectul este in concordanta si cu obiectivul tematic 2 – „Sporirea utilizării, calităţii şi a accesului la tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor”.
Scopul proiectului este conform si cu obiectivul specific 2.2 „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, intrucat datorita facilitatilor oferite de produsul LiveHR, privind recrutarea, evaluarea si instruirea resurselor umane, beneficiarii care vor utiliza produsul isi vor creste competitivitatea economica, datorita unei mai eficiente utilizari a resurselor umane in derularea activitatilor curente.
Avant Consulting, vizeaza dezvoltarea unei retele de parteneri atat din domeniul IT cat si din alte domenii, in scopul derularii activitatilor de cercetare, dezvoltare, promovare si comercializare pentru realizarea produsului inovativ LiveHR si integrarea sa cu alte produse si servicii IT. Acest fapt este in concordanta cu scopul actiunii 2.2.1. „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere” de a crea parteneriate durabile in scopul realizarii unui mediu propice dezvoltării antreprenoriale și inovării în TIC.
Obiectivele strategice ale proiectului sunt:
• Îmbunătățirea activitatii Avant Consulting prin creșterea capacității de cercetare dezvoltare, urmare a implementării proiectului;
• Îmbunătățirea activității clienţilor prin implementarea soluției LiveHR.
• Cresterea numarului personalului angajat pe termen nelimitat, implicat in activitatea de cercetare-dezvoltare cu 5 (cinci) persoane in perioada de implementare si dezvoltarea continua a personalului Avant Consulting in domeniul cercetarii si dezvoltarii
• Mărirea profitabilității cu 15% in primii trei ani, prin introducerea pe piață a unui produs inovativ, LiveHR.
• Dotarea cu 7 echipamente tehnologice necesare realizarii activitatii.
Obiectivele specifice ale proiectului, care conduc la realizarea obiectivelor strategice sunt împărțite în obiective legate de managementul de proiect, obiective operaționale și obiective financiare.
Astfel, obiectivele specifice ale activităților de management de proiect necesare implementării proiectului sunt:
• Costul total de implementare este egal – cu o marjă de toleranță de +/- 10% cu bugetul alocat,
• Proiectul va fi implementat la termen, conform graficului de activități, respectiv pe o perioadă de 20 luni;
• Realizarea, în urma activității de cercetare–dezvoltare a unui produs informatic inovativ LiveHR , testat si validat.
Obiectivele specifice asociate elementelor operaționale vizează:
• Creșterea numărului personalului implicat în activitatea de cercetare-dezvoltare cu 5 noi angajati in perioada de implementare;
• Dotarea cu 7 echipamente tehnologice necesare pentru realizarea activității de cercetare-dezvoltare;
Obiectivele specifice pe plan financiar constă în:
• Creșterea profitabilității cu minim 15% ca urmare a implementarii proiectului.
• Creşterea capacităţii societăţii de a mări numărul de prestaţii externe cu 11 clienți, în perioada de operare a proiectului.
Grup tinta
Intrucat functionalitatile produsului dezvoltat de noi sunt referitoare la recrutarea, evaluarea si instruirea resurselor umane, produsul LiveHR se adreseaza tuturor companiilor atat din mediul public cat si din mediul privat, mai ales in contextul in care atat sectorul privat cat si sectorul guvernamental si public se afla din 2011 sub incidenta legilor din noul Cod al Muncii ce afirma obligativitatea managementului performantelor angajatilor prin procese de evaluare si instruire.
Chiar daca solutia noastra va avea predefinite formulare si teste de evaluare specifice pentru 10 verticale de industrie, identificate de noi ca prezentand o crestere in ultimii ani, produsul va putea fi utilizat de beneficiri din orice domeniu de activitate, intrucat procesele vizate de solutia noastra sunt procese suport in orice companie.
Având în vedere caracteristicile produsului dezvoltat LiveHR, Avant Consulting va viza in prima perioada de 3 ani de zile, piata de desfacere naționala, concentrându-se în primă fază, pe cea de la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov.
Din punct de vedere al numarului de beneficiari potentiali pentru solutia noastra, am identificat in zona vizata, prin activitatile de marketing intreprinse pana in prezent, si luand ca si criteriul, companiile din industriile identificate , avand minim 100 de angajati, un grup tinta de aproximativ 500 de potentiali clienti, asa cum se detaliaza in cercetarea de piata din Planul de Afaceri. In primul an de durabilitate ne vom focusa atentia asupra grupului tinta identificat, urmand ca incepand cu cel de-al doilea an sa ne extindem grupul tinta.
      Prin eficientizarea proceselor de recrutare in companii, beneficiari indirecti ai utilizarii solutiei, vor fi si resursele umane ce doresc sa isi gaseasca mai rapid un loc de munca, potrivit competentelor lor.
2.1.1. Rezultate anticipate
1. Dezvoltarea si integrarea produsului LiveHR.
1.1. Cercetare industriala
1.1.1. Proiectarea algoritmilor necesari dezvoltarii produsului LiveHR
                                           Rezultat: Algoritmi proiectati
1.2. Dezvoltarea experimentala a produsului prototip LiveHR
1.2.1. Proiectarea arhitecturii tehnico-functionale
                                           Rezultat: “Document arhitectura tehnico-functionala pt LiveHR
1.2.2. Elaborarea de specificatii privind interfeta si modulele produsului
Rezultat: “ Document specificatii privind interfetele si modulele produsului LiveHR”
1.2.3. Dezvoltarea si implementarea algoritmilor proiectati
                                           Rezultat: Algoritmi dezvoltati si implementati
1.2.4. Dezvoltarea experimentala a modulelor si interfetelor produsului prototip
                                           Rezultat : module si interfete dezvoltate pt produsul LiveHR
1.2.5. Integrarea modulelor si interfetelor produsului prototip
Rezultat: module, interfete si algoritmi integrati in produsul LiveHR
1.2.6. Elaborarea planului si a specificatiilor de testare pentru produs
                                           Rezultat: Plan si specificatii de testare pentru produsul LiveHR
1.2.7. Testarea produsului rezultat conform planului de testare
                                           Rezultat: Rapoarte de testare pentru produsul LiveHR
1.2.8. Realizarea si integrarea produsului LiveHR in sectoarele vizate
1.2.8.1. Implementarea in produs a cunostintelor achizitionate (fise de post, indicatori de performanta);2
                                           Rezultat: Produs realizat LiveHR
1.2.8.2. Integrarea produsului rezultat cu o platforma de e-learning
1.2.8.2.1. Analiza solutiilor de e-learning si elaborarea specificatiilor de integrare cu solutia aleasa
Rezultat: Document specificatii de integrare cu platforma de e-learning aleasa
1.2.8.2.2. Integrarea produsului LiveHR cu platforma de e-learning aleasa
                                           Rezultat: Produs final LiveHR integrat cu o solutie de e-learning


Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

© Avantconsulting 2017